Jdi na obsah Jdi na menu
 


podmínky

19. 2. 2017

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY

 

1.    Výstava může být obeslána čistokrevnými tetovanými králíky

2.    Králíci se budou vystavovat jednotlivě, ve3čl. nebo 4čl kolekcích dle platného vzorníku

       Počet vystavených králíků není omezen.       

3.    U prodejných zvířat musí být uvedena prodejní cena a přiložen rodokmen.

       Prodejní cenu je nutné stanovit v přihlášce z důvodu počítačového zpracování.

       K prodejní ceně bude připočtena přirážka 10%, která připadne výstavní pokladně.

4.    Uzávěrka přihlášek je v 25. února 2018.

 Přihlášky vyplňujte čitelně a srozumitelně dle platných zkratek.

5.    Za vystavená zvířata se nebude vybírat klecné. Cena katalogu je 30,- Kč. Vystavovatel je 

       povinen odebrat katalog.

 Všechna zvířata účastnící se svodu musí být klinicky zdravá, v dobré kondici a musí pocházet    

  z chovů prostých nákaz . Potvrzení veterináře nepožadujeme.

6.     Posuzování bude provedeno v pátek  9. března 2018  od 8.00 bez přístupu veřejnosti. 

7.     Přihlášená zvířata budou přijímána v chovatelském areálu v Horní Kvani ve čtvrtek  8. března     

        2018 od 16.00 do 20.00 hodin.  

8.     Výstavní výbor zodpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat během výstavy a ručí za  

  případné ztráty během výstavy. Neručí však za uhynutí, poškození a ztráty během dopravy.

9.     Výstava končí v sobotu 10. března 2018 v 17.00 hodin. Zvířata budou vydávána až po  

  skončení výstavy tj. nejdříve od 17.00 hodin.

10 .  Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny v zájmu výstavy.

11.   Přihlášky zasílejte na adresu: Zdeněk Kořán, Malá Víska 39, 267 62 Komárov               

                                                         mob.: 723 866 661, e-mail: z.koran@seznam.cz

12.  Výstava bude otevřena pro veřejnost od 8.00 do 17.00 hodin

       Vstupné 40,- Kč dospělí, mládež do 15 let a majitelé průkazek ZTP  zdarma.

       

                                                                                                          Výstavní výbor

                                                                                       56. zaječovské výstavy

 

 

 

 

 

 

Připravujeme :

 

Výstavu králíků, holubů a drůbeže

s okresní soutěží holubů

27. – 28. 10. 2018